อะไหล่ระบบหล่อลื่นเครื่องจักร / Machine Lubrication parts

เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาเพื่อทำการบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ และสร้างผลผลิตได้ตามเป้า ซึ่งหากเครื่องจักรเกิดการชำรุดก็อาจจะส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตไม่ได้ตามเป้าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ควบคุมเครื่องจักรนั้นๆอีกด้วย

หนึ่งในระบบที่จำเป็นของการดูแลรักษาประสิทธิภาพเครื่องจักร คือระบบหล่อลื่นรางเลื่อนเครื่องจักร ที่มีน้ำมันหล่อลื่นเป็นปัจจัยทำให้ลดการเสียดสี และลดการสึกหรอ ในระบบเครื่องจักรจึงเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ใช้งานเครื่องจักรนั้นๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและผลผลิตที่มีคุณภาพ

โดยทั่วไปแล้วช่างผู้บำรุงรักษาเครื่องจักร จะกำหนดระยะเวลาในการตรวจเช็คเป็นระยะ และทำ Preventive Mantenance(PM) หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และส่วนที่สำคัญของการบำรุงรักษานั้น คือการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นรางเลื่อนเครื่องจักรเป็นส่วนสำคัญ ยกตัวอย่างเช่นฯ

  • ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ในถังบรรจุให้เต็มอยู่เสมอ
  • ตรวจสอบแรงดันน้ำมันหล่อลื่นให้อยู่ในเกณมาตตาฐาน
  • ตรวจสอบการทำงานของท่อและวาวล์สาขาน้ำมันหล่อลื่นเป็นระยะทุกๆ 4-6 เดือน
  • เปลี่ยนอะไหล่วาวล์น้ำมัน ท่อ หรือ วาวล์แรงดัน เมื่อชำรุด อุดตัน
  • ทำการตวจเช็ค บำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive mantenance (PM) เป็นประจำ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 78,669