แกนลิเนียร์ สเกล SINO KA-300,KA-500,KA-600

แกนลิเนียร์ สเกล SINO KA-300, KA-500, KA-600 

KA-300 เป็นลิเนียร์สเกลรุ่นที่นิยม และใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุด มีโครงสร้างและขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภทมากที่สุด
ความแข็งแกร่งสูงสามารถตอบสนองกับพื้นที่ติดตั้งกับเครื่องจักรส่วนใหญ่ทั่วไป
ความยาวของรุ่น KA-300 ที่รองรับ 70~1020mm.

 

KA-600 เป็นลิเนียร์สเกลรุ่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องขนาดใหญ่ มีโครงสร้าง
ขนาดใหญ่กว่า KA300 และมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ รองรับเครื่องจักรที่มีระยะเคลื่อนที่ยาวกว่า 1000 mm. ขึ้นไป
ความยาวของรุ่น KA-600 ที่รองรับ 1000~3000mm. 

 

KA-500 เป็นลิเนียร์สเกลรุ่นที่มีขนาดเล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกลที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
ขนาดการติดตั้งและพื้นที่ใช้งานขนาดเล็ก
ความยาวของรุ่น KA-500 ที่รองรับ 70~470mm. 

 

KA-200 เป็นลิเนียร์สเกลรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า KA500 ได้รับการออกแบบตาม KA500 โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างภายในและภายนอก เหมาะกับอุปกรณ์ที่
การติดตั้งถูกจำกัดและพื้นที่จะเล็กลง ความยาวของรุ่น KA-200 ที่รองรับ 30-360mm.

 

 

ข้อมูลเฉพาะ
ความละเอียด : 5 μm, 1 μm
ความเร็วเคลื่อนที่ : 120 เมตร/นาที
กำลังไฟฟ้า : +5V±5%, 80mA
ความยาวสายสัญญาณ : มาตรฐาน 3 เมตร
อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0~45 ํC (องศาเซลเซียส)
รูปแบบปลั๊กเสียบ : 9 พิน(DB 9) สัญญาณ TTL (TTL signal)/ EIA-422 option

        

 

KA SERIES LINEAR SCALE ENCODERS

ตารางขนาดลิเนียร์สเกล

Model No. Series Size Reading
mm Resolution
M-220 KA-300 220 1 μm , 5 μm
M-270 KA-500 270 1 μm , 5 μm
M-320 KA-500 320 1 μm , 5 μm
M-320 KA-300 320 1 μm , 5 μm
M-420 KA-300 420 1 μm , 5 μm
M-470 KA-300 470 1 μm , 5 μm
M-520 KA-300 520 1 μm , 5 μm
M-620 KA-300 620 1 μm , 5 μm
M-820 KA-300 820 5 μm
M-870 KA-300 870 5 μm
M-920 KA-300 920 5 μm
M-970 KA-300 970 5 μm
M-1020 KA-300 1020 5 μm
M-1200 KA-600 1200 5 μm
M-1600 KA-600 1600 5 μm
M-1800 KA-600 1800 5 μm
M-2000 KA-600 2000 5 μm
M-3000 Magnetic Scale 3000 5 μm
M-5000 Magnetic Scale 5000 5 μm
M-8000 Magnetic Scale 8000 5 μm
M-10X Magnetic Scale

0-20 M

According to machine size

5 μm

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 68,974